Video ve znakovém jazyce: zapnuto

Zobrazovat nápovědu u textů: vypnuto

Přepis online

Online přepis

Online přepis probíhá tak, že se neslyšící a přepisovatel spojí prostřednictvím chatu. Přepisovatel zprostředkuje zvukový vjem pro neslyšícího ve formě textu – to, co slyšící řekne, přepíše neslyšícímu. Neslyšící své sdělení píše do chatu a přepisovatel jej čte slyšícímu.

Online přepis je určen pro osoby se sluchovým postižením (nedoslýchavé nebo ohluchlé), kteří dobře ovládají psaný český jazyk a vyhovuje jim písemná komunikace. Neslyšící si mohou přes Tichou linku zajistit online přepis telefonického nebo osobního hovoru a úpravu textu.

Online přepis i pohotovost je v provozu NONSTOP.


Odkaz na stránky Tiché linky najdete zde:

www.tichalinka.cz