Video ve znakovém jazyce: zapnuto

Zobrazovat nápovědu u textů: vypnuto

Rady a informace pro neslyšící

Zde najdete praktickou Příručku pro osoby se sluchovým postižením a Přehled nejčastějších pozic pro osoby se sluchovým postižením. Dále se můžete podívat na nabídky práce v zemích Evropské unie. Najdete je ve dvou odkazech: EURES/nabídka volných pracovních míst a  EURES/vyhledávání v pracovních nabídkách.